ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG

Cam-O3
Dương B4
Dương S1
Dương S2
Dương S6
+8

Môn học

Môn Lịch sử

190.000 400.000 
Cam D
Cam-O3
Dương S1
Đỏ Cam R3
Hồng P
+10

Môn học

Môn Hóa

190.000 400.000 
Cam D
Dương B4
Dương S2
Đen
Đỏ tươi R
+9

Môn học

Môn Hóa

190.000 400.000 
Dương B4
Dương S
Dương S2
Đỏ đô R4
Hồng P
+10

Môn học

Môn anh văn

190.000 400.000 
190.000 280.000 

ÁO DÀI CÁCH TÂN

Cam-O3
Da D2
Dương B4
Dương S
Đỏ Cam R3
+9

Áo dài cách tân

Vải áo dài cách tân

140.000 335.000 

Giày

Da D1
Đen
350.000 

SẢN PHẨM NỔI BẬT

 
 

Thông báo: Tình hình dịch Covid-19 Minh Hiếu chỉ nhận đặt hàng online không tới cửa hàng

Khuyến mãi

Trang chủ